O Firmie


"CELINA" Spółka z o.o. w Szczecinie - biuro rachunkowe

⇒ Profil firmy

Biuro rachunkowe "Celina" Spółka z o.o. istnieje od 1993 roku. Świadczymy usługi księgowe dla firm prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, komisową wszystkich branż, obejmującą wymianę towarów i usług z krajami UE oraz import i eksport. Naszymi Klientami są także stowarzyszenia i fundacje.
Zapewniamy naszym Klientom wysoką jakość świadczonych usług księgowych, wynikającą z wieloletniego doświadczenia kompetentnych pracowników.
Dysponujemy zapleczem informatycznym gwarantującym bezpieczeństwo danych jednocześnie umożliwiającym zdalną obsługę księgową - przesyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail, import danych do systemu księgowego.
Siedziba naszej firmy mieści się na prawobrzeżu Szczecina, natomiast naszymi usługami księgowymi obejmujemy Klientów z całego regionu zachodniopomorskiego.
Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów nr 1307/96, jesteśmy ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

⇒ Zakres działalności

Zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji w zakresie prowadzenia:

  • ksiąg handlowych,
  • ksiąg przychodów i rozchodów,
  • ewidencji dla podatników rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku od dochodu,
  • kart podatkowych,
  • obsługi kadrowej, rozliczeń płac, ZUS, sprawozdań GUS,
  • sporządzania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych (korespondencja z ZUS drogą elektroniczną).
Ceny naszych usług wynikają z zakresu zleconych prac i są indywidualnie uzgadniane z Klientami.Strona dotyczy: biuro rachunkowe Szczecin prawobrzeże, Celina sp. z o.o., usługi księgowe, podatki, rozliczenia ZUS, kadry, płace, księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt, karty podatkowe.