Przydatne linki


Pierwszy Urząd Skarbowy
ul. Michała Drzymały nr 5, 70-217 Szczecin
www.1us.is.szczecin.pl
numery telefonów: centrala 91 81 30 500, fax 91 81 37 270

Drugi Urząd Skarbowy
ul. Felczaka 19, 71-417 Szczecin
www.2us.is.szczecin.pl
numery telefonów: centrala 91 88 23 100, sekretariat 91 88 23 232

Trzeci Urząd Skarbowy
ul. Lucjana Rydla 65, 70-783 Szczecin
www.3us.is.szczecin.pl
numery telefonów: centrala 91 81 03 400, faks 91 81 03 436

Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
www.zachpom-us.is.szczecin.pl
numery telefonów: sekretariat 91 810 96 01, faks 91 810 96 04 lub 91 810 96 08

Izba Skarbowa w Szczecinie
ul. Roosevelta 1, 2, 70-525 Szczecin
www.izba-skarbowa.szczecin.pl
numery telefonów: centrala 91 48 03 600, faks 91 48 03 656

ZUS Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
www.zus.pl
numery telefonów: centrala 91 459 60 00, faks 91 812 10 62

Ministerstwo Finansów

www.mofnet.gov.pl

Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe

www.nettax.pl/dzienniki

Formularze podatkowe
www.mofnet.gov.pl

Kalkulator odsetkowy
www.nettax.pl

Kalkulatory różne

www.infor.pl

Klasyfikacje GUS
www.stat.gov.pl