Kontakt


"Celina" Spółka z o.o.
ul. Piskorskiego 21
70-809 Szczecin (prawobrzeże)

tel. 91 464 05 34, faks 91 464 35 17
e-mail: biuro@cbiuro.pl

NIP 851-010-92-20, Regon 005455053
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000239540, kapitał zakładowy 25000 pln